Na stiahnutie

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia (strana 1) na stiahnutie. )*

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia (strana 2), potvrdenie od lekára na stiahnutie. )*

*) Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, strana 1 a strana 2 sa vytlačí na jeden list. Na strane 1 je žiadosť a na strane 2 potvrdenie od lekára.

 

Tlačivo k lekárovi na stiahnutie. (používa sa iba vtedy,ak skončí platnosť potvrdenia na žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia)

Tlačivo k psychológovi na stiahnutie. ( pre žiadateľov o získanie vodičského oprávnenia skupiny C, CE, D )

Žiadosť o zaevidovanie osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča na stiahnutie. ( pre vodičov, ktorí majú 17 rokov)

Čestné vyhlásenie o preukázaní praxe vo vedení motorových vozidiel skupiny A1/ A2, na stiahnutie.